Borys i Gleb – Książęta Męczennicy

Testy

Test wstępny dla klasy 1 (9)

 1. Aniołowie (9)
 2. Apokryfy (10)
 3. Arché (9)
 4. Arystoteles (9)
 5. Ateizm (11)
 6. Bałwochwalstwo (11)
 7. Benedictus (Kantyk Zachariasza) (10)
 8. Biblijne opisy stworzenia człowieka (10)
 9. Biblijny opis stworzenia świata (10)
 10. Błąd a kłamstwo (9)
 11. Brzydota (9)
 12. Byt (9)
 13. 4 prawa życia duchowego (kerygmat) (9)
 14. Cztery sensy Pisma Świętego (10)
 15. Chwała na wysokości Bogu (Doksologia większa) (9)
 16. Człowiek (9)
 17. Definicja (9)
 18. Desygnat (9)
 19. Dogmat (9)
 20. Doktryna (9)
 21. Dzieło sztuki (9)
 22. 10 plag egipskich (10)
 23. Elementy miłości małżeńskiej (13)
 24. Enneagram (typologie osobowości) (13)
 25. Etyka (11)
 26. Ewangelizacja (9)
 27. Ewolucjonizm i kreacjonizm (10)
 28. Ezoteryka (11)
 29. Formy modlitwy chrześcijańskiej (9)
 30. Fundament (9)
 31. Fundamentalistyczna lektura Biblii (10)
 32. Główne koncepcje człowieka (9)
 33. Grzech pierworodny (10)
 34. Harmonia (9)
 35. Herezja, schizma, apostazja (9)
 36. Hipostaza (9)
 37. Hylemorfizm (9)
 38. Ikona Bożego Narodzenia (10)
 39. Ikona Przemienienia Pańskiego (10)
 40. Ikona Zesłania Ducha Świętego (10)
 41. Imieniny (11)
 42. Imiona Boga (9)
 43. Imię Boga (11)
 44. Izajasz (10)
 45. Kanon Biblii (10)
 46. Kantyki nowotestamentalne (10)
 47. Kantyk Mojżesza (10)
 48. Katecheza (9)
 49. Kategorie bytowe (9)
 50. Kerygmat (9)
 51. Kicz (9)
 52. Kodeksy (10)
 53. Kryteria czynu moralnego (11)
 54. Kult obrazów (11)
 55. Kult świętych (11)
 56. Kwadrat komunikacyjny (13)
 57. Lekcja religii (9)
 58. Magia (11)
 59. Magnificat (Kantyk Maryi) (10)
 60. Małżeństwo (13)
 61. Miłosierdzie (9)
 62. Miłość w Nowym Testamencie (13)
 63. Mistagogia (9)
 64. “Mitologia biblijna” (10)
 65. Modlitwa chrześcijańska (9)
 66. Modlitwa Jezusa (9)
 67. Modlitwa w Imię Jezusa (9)
 68. Moralizatorstwo, moralizowanie (11)
 69. Moralność (11)
 70. Nastawienie serca (9)
 71. Natchnienie biblijne (10)
 72. Niedziela (11)
 73. Nunc dimittis (Kantyk Symeona) (10)
 74. Objawienie (10)
 75. Objawienie prywatne (10)
 76. Objawienie publiczne (10)
 77. Obraz Boga (9)
 78. Okton logismoi (typologie osobowości) (13)
 79. Opatrzność Boża (9)
 80. Osoba (9)
 81. Piękno (9)
 82. Pismo Święte (10)
 83. Pojęcia metafizyczne w teologii (9)
 84. Posłuszeństwo (11)
 85. Poznanie Boga (9)
 86. Poznanie Boga wg św. Tomasza (quinque viae) (9)
 87. Poznanie prawdy (9)
 88. Prawda (9)
 89. Prawo kościelne (11)
 90. Prawo moralne (11)
 91. Prawo naturalne (11)
 92. Prawo objawione (11)
 93. Prawo pozytywne (11)
 94. Prawo wieczne (11)
 95. Protoewangelia (10)
 96. Przyjaźń (11)
 97. Przymioty Boga (9)
 98. Przymioty małżeństwa chrześcijańskiego (13)
 99. Religia (9)
 100. Religioznawstwo (9)
 101. Rozum (9)
 102. Rozumność wiary (9)
 103. Sakrament małżeństwa (13)
 104. Septuaginta (10)
 105. Starotestamentalne przykłady modlitwy (9)
 106. Stworzenie (9)
 107. Sumienie moralne (11)
 108. Symonia (11)
 109. Szabat (11)
 110. Szalosz regalim – święta pielgrzymkowe Izraela (12)
 111. Szczęście (11)
 112. Tanach (10)
 113. Temperamenty (typologie osobowości) (13)
 114. Teologia i filozofia (9)
 115. Teologia moralna (11)
 116. Teoria Źródeł (10)
 117. Tradycja (10)
 118. Transcendencja i immanencja (9)
 119. Trójca Święta (9)
 120. Umysł (9)
 121. Unia hipostatyczna (9)
 122. Urząd Nauczycielski Kościoła (9)
 123. Wiara (9)
 124. „Wiara bez uczynków martwą jest” (9)
 125. Wieczność i doczesność (9)
 126. Wola (9)
 127. Wolność (9)
 128. Wróżbiarstwo (11)
 129. Wulgata (10)
 130. Zasada (nie)sprzeczności (9)
 131. Złożenia bytowe (9)

 

Filmowy kwestionariusz artystyczny

Muzyczny kwestionariusz artystyczny

Książkowy kwestionariusz artystyczny

Obrazowy kwestionariusz artystyczny